Акция за почистване на българското Черноморие

     „Да изчистим България" е част от глобалната инициатива „Let's do it world", чийто приоритет през 2013 и 2014 година е почистване и грижа за морските брегове и водни басейни. В подкрепа на глобалната цел в периода от 3 до 11 август организаторите от bTV Media Group планират акции за почистване на българското Черноморие, които ще се реализират чрез разделно събиране на пластмасови отпадъци.
     Област Добрич ще подкрепи първата регионална акция за почистване на черноморските плажове, заяви Областният управител Недко Марчев. Той апелира за обединяване на усилията на общински администрации, териториалните звена, НПО и всички заинтересовани страни за предприемане на действия в крайбрежните зони, които не се стопанисват от концесионери или други стопански субекти. Общо е желанието, обща е и целта да се заостри вниманието на хората към отговорно поведение в този летен период с висока степен на риск от замърсяване с битови отпадъци. 
     Областният управител очаква активното съдействие на черноморските общини Балчик, Каварна и Шабла в създаването на ефективна мрежа за комуникация с отговорните публични и частни структури, и вярва, че гражданите ще проявят съпричастност и ще се включат като доброволци със своя общественополезен труд. 
         За добрата организация на акциите за почистване, транспортиране и депониране на събраните отпадъци, за успеха и безопасността на доброволците, е необходимо всички институции да обединят усилията си и да предприемат следните действия:
• Да се осигури своевременно, безпроблемно извозване и депониране на отпадъците на регламентирани места;
• Да се спазят изискванията за безопасност и защита на гражданите при провеждане на масови мероприятия;
• Да се осигури подкрепата и съдействието на служителите от местните институции.

     За включване в инициативата, организаторите на акции по общини следва да направят регистрация за участие не по-късно от 24 юли 2013 г. чрез електронен формуляр, за който ще бъде съобщено допълнително.
Актуално

съобщение

анкета