Заседание на Областния съвет за развитие на Област Добрич

     На 25 юни 2013 г. от 11.00 ч. в Зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което ще бъде представен за обсъждане и приемане проектът на Областната стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г.

     Стратегическият документ е публикуван на интернет страницата на Областна администрация и е достъпен на адрес: http://www.dobrich.government.bg/, в раздел "Съобщения".

     Проектът на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. бе съгласуван на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район /РСР СИР/, което се проведе на 29.05.2013 г. в гр. Варна.
Актуално

съобщение

анкета