Национален конкурс „Хоталич – моето пътуване в Средновековието” в изпълнение на проект

     Във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич", Община Севлиево обявява конкурс за картина, есе или стихотворение на тема „Хоталич - моето пътуване в Средновековието".

Целта на конкурса е да насочи вниманието на обществеността към археологическия обект «Хоталич», за да се превърне той в желана туристическа дестинация за българи и чужденци.

Правила:
Картините, есетата и стихотворенията трябва да представят интерпретация на темата „Хоталич - моето пътуване в Средновековието". Всеки участник може да се състезава само в една от категориите.
Картините трябва да са с размер не по-голям от A3 Wide (не повече от 457х311 мм).

Есето трябва да е с обем до 5 стандартни печатни страници /до 9000 знака, включително интервалите/. За стихотворенията няма ограничения в обема. 

В конкурса могатда се включат всички желаещи талантливи хор, без значение от своята професионална реализация или възраст.

Работите трябва да бъдат изпратени на адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода" №1, до конкурса „Хоталич - моето пътуване в Средновековието" и  следва да бъдат придружени с подробна информация, включваща трите имена, адреса по местоживеене, домашен (и/или мобилен) телефон, ако има - електронна поща или профил в социална мрежа. Крайният срок за изпращане на работите е до 31 септември  2013 г., валидна е датата на пощенскотоклеймо. Есета и стихотворения могат да бъдат изпращани и с електронна поща на адрес: hotalich@hotalich.bg.  

Победителите ще бъдат определени според съдържанието и посланието на творбите им, творческите  способности и умения. Комисия ще оценява работите, като решението й ще бъде окончателно. Комисията включва представители на Община Севлиево, експерти по български език и литература, както и специалисти в областта на изобразителното изкуство.

Награди:

Първо място - 150 лева. Второ място - 100 лева. Трето място - 50 лева.

Участниците се уведомяват и се съгласяват, че всички картини, есета и стихотворения ще бъдат публикувани на сайта на проекта http://www.hotalich.bg/ и на сайта на Община Севлиево - http://www.sevlievo.bg/ .

Всички участници ще получат грамоти за участие в конкурса. Победителите ще бъдат уведомени 2 седмици преди церемонията за връчване на наградите. Наградите ще бъдат връчени през месец октомври 2013 г. в гр. Севлиево по време на Националната конференция „Средновековните градове - мистика, реалности, бъдеще".

Допълнителна информация за конкурса и церемонията по награждаване на отличените участници можете да получите на следните интернет сайтове: http://www.hotalich.bg/ и http://www.sevlievo.bg/.

Класираните на първите три места участници ще получат своите награди и грамоти за участие в присъствието на официални гости.
Актуално

съобщение

анкета