Заседание на Областната комисия по транспорт

     Днес, 11 май, в Областна администрация се проведе заседание на Комисията по транспорт, председателствано от Стефка Генчева, вр.и.д. Областен управител на област Добрич.

     Комисията разгледа постъпило предложение от кмета на община град Добрич, за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема VI - 6 от квотата на община град Добрич по автобусна линия Добрич - Драганово - Добрич. Промяната се изразява в разкриване на нов курс по линията Добрич - Дончево - Добрич с час на тръгване от град Добрич 07:20 ч. и тръгване от с. Дончево в 07:45 ч.

     След проведените обсъждания, Комисията по транспорт изрази принципно съгласие и ще предложи на Областния управител на област Добрич да утвърди направеното предложение за промяна на маршрутното разписание.
Актуално

съобщение

анкета