Назначена е постоянно действаща Областна комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 161, ал.1 от Закона за туризма, вр.и.д. Областен управител Стефка Генчева издаде заповед, с която назначава постоянно действаща Областна комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете.  Председател на комисията ще бъде  Валентина Николова - директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/ в  Областна администрация - Добрич, а членове - представители на морските общини, на РЗИ, на ОД на МВР, на ОС на БЧК - Добрич, на "Морска администрация - Варна и на Областна администрация.

     По преценка на Областния управител на област Добрич могат да бъдат включени и други представители на структурите на местната и държавната администрация.

     Комисията ще извършва контрол за спазване изискванията на наредбата по чл.78а, ал. 2 от Закона за здравето, включително:

  • ще извършва проверка на състоянието на плажовете преди сезона за къпане и ще  представя на Областния управител резултатите и заключенията от нея;
  • ще извършва оценка на риска на плажовете и ще отправя препоръки към собствениците или лицата с предоставени права за ползване по отношение на обезопасяването.Актуално

съобщение

анкета