В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г. ще бъде приета до края на юни

     Изработването на Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г. бе възложено на консултанта „Национален център за териториално развитие" - гр. София. Към момента проектът на Областната стратегия за развитие е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич и е достъпен на адрес: http://www.dobrich.government.bg/, в раздел "Съобщения".

     Прилагането на принципа на партньорство и прозрачност в изработването на стратегическия документ подобрява неговото качество и ефективност на изпълнението. В тази връзка, заинтересованите лица, ако имат забележки и предложения по проекта на Областната стратегия за развитие, могат да ги изпратят по електронен път на адрес: governor@dobrich.government.bg, по пощата или да ги внесат лично в гише „Административно обслужване" на Областна администрация не по-късно от 24.06.2013 година.

     Проектът на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде съгласуван на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район /РСР СИР/, което ще се проведе на 29.05.2013 г. в гр. Варна.

     В срок до края на месец юни 2013 г. Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г. следва да бъде приета от Областния съвет за развитие.

     В прикачения файл можете да прочетете проекта на Областната стратегия за развитие 2014-2020.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета