В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

П О К А Н А за обществено обсъждане

ДО
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 П О К А Н А

              Във връзка с получено писмо с вх.№ РР-12-68/14-05.2013г. от Добромир Симидчиев, заместник - министър на министерството на регионалното развитие и благоустройството, Ви уведомявам че: 

        За морските плажове по Българско Черноморие, за които са изработени специализирани карти и регистри по чл.6, ал.4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в изпълнение на Заповед № РД-02-14-2900/04.12.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени заседания на определената за целта комисия по наименованията.

       С протоколни решения на комисията бяха предложени наименования на новообразуваните морски плажове, както и наименованията на някой малки плажове, за което са изработени специализирани карти  и регистри.

            За новите или променените наименования на морските плажове са подготвени таблици съдържащи досегашното наименование по акт за изключителна държавна собственост, местност, промененото наименование и идентификатори от кадастралната карта на крайбрежните имоти, в които попада съответния морски плаж. За Област Добрич таблицата съдържа 2 нови и 5 променени наименования на морски плажове, находящи се на територията на община Балчик и община Шабла.

             Предвид гореизложеното Ви каним да  участвате в общественото обсъждане, което ще се проведе на 05.06.2013 г., от 14:30 часа, в зала „Европа" на Областна администрация - Добрич.

       Предложението за наименования на морски плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри, може да видите на следния интернет адрес: www.dobrich.government.bg

       Вашите мнения и предложения може да депозирате в законоустановения срок на следната електронната поща: governor@dobrich.government.bg, в Бюрото за комплексно обслужване в сградата на Областна администрация - Добрич в рамките на работното време от 9.00 до 17.30 часа, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета