СЪОБЩЕНИЕ

 

     Във връзка с обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /Държавен вестник брой № 44 от 2009 г./,

      Областна администрация - Добрич, информира всички граждани,  притежаващи временни удостоверения за жилищни компенсаторни записи, по които не са извършени операции,  да ги върнат на Областния управител  в срок до 20.07.2009 год., за извършване на административни действия по тях.

     За допълнителна информация тел: 058/ 655 418.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета