РИК назначи Комисията по чл.233, ал.7 от ИК за 8-ми МИР – Добрич

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

08 ДОБРИЧ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79-НС/29.04.2013 г.

На основание чл.29, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с чл.34 и чл.35 от ИК и чл.233, ал.7 и ал.8 от ИК и съгласно Решение № 2452/19.04.2013 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия

РЕШИ:

Назначава състава и определя функциите на членовете на Комисията по чл.233, ал.7 от ИК за 08 МИР - Добрич:

ИМЕ

Длъжност

ПП/ КП

Дияна Илиева Далакманска

Председател

 

КБ

Керан Стойков Керанов

Зам.Председател

ГЕРБ

Севда Февзи Неджибова

Секретар

ДПС

Калоян Тодоров Енчев

член

КБ

Женя Александрова Янакиева

член

КБ

Весела Атанасова Стоянова

член

ГЕРБ

Красимир Желязков Илиев

член

ГЕРБ

Станка Димитрова Демирева

член

ГЕРБ

Нина Маринова Митева

член

ГЕРБ

Веселинка Петрова  Николова

член

ГЕРБ

Тодорина Хараламбиева  Тодорова

член

НДСВ

Мария Стефанова Иванова

член

АТАКА

Росица Тошко Владева-Ангелова

член

Синята  Коалиция

Нурхаят Нуфел Изет

член

ДПС

Красимир Трендафилов Куртев

член

Представител на Областна Администрация

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................

     /Д. Добрев/

СЕКРЕТАР: .........................

     /С. Рюстем/


Актуално

съобщение

анкета