Получена е копирната техника за изборите на 12 май

     В изпълнение на указания на Министерски съвет, Областна администрация Добрич създаде необходимата организация за получаване на копирната техника за изборите на 12 май 2013 г. и дейностите, свързани с използването на копирните устройства.

     Техниката, необходима за копиране на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния ден, вече е налична в Добрич. Днес, 30 април, служители на Областна администрация приемат 400 броя копирни устройства и по график ги предават на общините. Мястото за получаване е Техномаркет Добрич. Общинските администрации са уведомени предварително да изпратят упълномощени лица за подписване на приемо-предавателните протоколи и транспортиране на техниката. В писмото на Министерски съвет са вменени задължения на общините да се работи с копирните устройства по начин, който ще позволи тяхното използване и за следващи избори. Всяко устройство е тествано предварително от фирмата-доставчик в София. То е заредено с консуматив /мастило/ за минимум 190 копия, като е предвиден и 10% резерв.

     В указанията на Министерски съвет се посочва още, че в предизборния ден, техниката заедно с копирна хартия формат А4, се предава на секционните избирателни комисии от общинските администрации. Тества се изправността и готовността за работа на всяко устройство, като за резултата следва да бъде уведомена Областна администрация. След запечатването на всички изборни секции в предизборния ден, областните управители подават в Министерски съвет обобщена информация за тестването на техниката и нейната изправност.

     Консултация и помощ за работа с копирните машини, ще бъде оказвана от фирмата-доставчик в периода 11-13 май.  
Актуално

съобщение

анкета