Заседание на Областната комисия по безопасност на движението

prev next

     Днес,  29 април от 10.30 ч., се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението под председателството на и. д. Областен управител Стефка Генчева.     

     Предвид изключителната значимост за обществото на проблемите, свързани с безопасността на движението по пътищата и поставянето на пътната безопасност, като приоритет на транспортната политика на Европейския съюз, в рамките на заседанието бе обсъдено направеното за изтеклия едногодишен период от създаването на комисията, в съответствие с набелязаните цели и приоритети, залегнали в Областната стратегия за подобряване на безопасността по пътищата в област Добрич. За предприетите мерки докладваха ръководители и представители на ведомства и общини, сред които: ОД на МВР, Държавна автомобилна инспекция, Областно пътно управление, Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ, БЧК, Служба "Пожарна безопасност и защита на населението", сдружение "България Вита" и общините Добрич, Добричка, Балчик, Шабла и Тервел.

     Беше изслушана и информация за планирани мероприятия на местно ниво във връзка с отбелязване на Втората глобална международна седмица на пътната безопасност в периода от 6 до 12 май 2013 г., обявена с решение от 04.04.2012г. на Общото събрание на ООН.

   Припомняме, че още през месец март с писмо на Областния управител, бе обърнато внимание на общините да набележат и проведат мероприятия за отбелязване на Международната седмица на пътната безопасност под наслов „Безопасност на пешеходците".

     Обявената от ООН Втора глобална седмица за пътна безопасност представя една уникална възможност да бъде направено обобщение на проведените положителни мероприятия в нашата страна за опазване на живота и здравето на пешеходците; да се разпространи положителният наш и чуждестранен опит в тази насока; да се предизвика широка дискусия за пешеходната безопасност на централно, регионално и общинско ниво.

     Обобщавайки изводите и набелязаните действия и инициативи, коментирани в рамките на днешното заседание, и. д. Областен управител подчерта, че независимо дали някои от мерките се одобряват от водачите на МПС или не, човешката безопасност е №1. В този аспект Ст. Генчева адмирира ангажимента и намеренията от всички участници в процеса, да продължат провеждането на ефективни мерки и тяхното популяризиране, да се обединяват усилията  на родителите, училищата, общините, държавните институции, неправителствените и браншови организации, бизнеса и медиите. За да се осигури действително човешката безопасност по пътищата на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета