Проучване в Областна администрация, като целева група по проект

files/upload/symbol/OPAK_AK.JPG        Във връзка с изпълнение на дейност „Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации" по Проект А08-12-21/30.07.2008 „За прозрачни и открити областни и общински администрации", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет" чрез Европейския социален фонд, се предвижда провеждане на проучване в тридесет и двете общински и четирите областни администрации-целеви групи по проекта.  За регион Добрич това са Областна администрация- Добрич и общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Крушари, Тервел и Шаблаq като проучването ще се проведе в периода 22-24 юни 2009 год. Изследването е възложено на Сдружение „Наш свят" от гр. Варна.

     Необходимата за проучването информация, изпълнителят „Наш свят" ще набере чрез анкетни допитвания и писмени интервюта по места на граждани, ползващи услугите на съответната администрация, както и на служителите: секретар на община/областна администрация, ръководител на административен отдел по обслужване на граждани, административни служители в съществуващи общински Центрове за информация и обслужване и служители в общинските администрации, натоварени със задължения по предоставяне на информация на граждани и бизнес.

     Резултатите от проучването ще послужат за разработването на „Концепция за организиране на специални места за достъп до информация", която ще бъде предоставена на всички областни и общински администрации - участници в проекта.

     Моменти от изпълнението на дейността ще бъдат заснети от Сдружение „Наш свят".

 
Актуално

съобщение

анкета