Консултация с политическите сили за състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс

   На основание Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на ЦИК, и. д. Областен управител покани на консултация представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 41-то Народно събрание и тези, които имат членове на Европейския парламент, относно състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК.         

     На поканата за консултация откликнаха представители на ПП ГЕРБ, "Коалиция за България", ПП ДПС, "Синята коалиция", и ПП НДСВ. Представители на "Атака" не се явиха.

     И. д. Областен управител Стефка Генчева припомни основанието за свикване на консултацията и посочи, че съгласно решението на ЦИК съставът на комисията трябва да е с общ брой 15, като съотношението е както следва: за ПП ГЕРБ - 6- има членове, за КБ - 3-ма, за ДПС - 2-ма, за "Синята коалиция", НДСВ и "Атака" - по един, и 1 представител на Областна администрация.

     За ръководния състав на комисията постъпиха предложения от ПП ГЕРБ и "Коалиция за България"- за председател; от ДПС - за заместник председател; за секретар направиха предложения от ПП ГЕРБ, "Коалиция за България" и ДПС.

     В определения срок, политическите сили представиха изискуемите документи, които съгласно т. 13 от Решение №2452-НС на ЦИК /непостигане на съгласие за състава на комисията/ ще бъдат изпратени на РИК, която ще назначи комисията.

    

 

 
Актуално

съобщение

анкета