И. д. Областен управител свиква консултация относно състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс

     И. д. Областният управител Стефка Генчева е изпратила покана до парламентарно представените политически сили и тези, които имат представители в Европейския парламент, във връзка с насрочване на консултация. В поканата се казва:    

     На основание Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на консултация относно състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, която да приема от секционните избирателни комисии (СИК) бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за Областната администрация и останалите книжа и материали, която ще се проведе на 26.04.2013 год. (петък) от 10.00 часа в зала «Пресцентър» на Областна администрация гр. Добрич.

     При провеждането на консултациите, следва да представите всички необходими документи, изброени в Решение № № 2452-НС от 19.04.2013 год. на Централната избирателна комисия, а именно:

а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

     Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на Областна администрация гр. Добрич.

     В прикачения файл можете да прочетете пълния текст на писмото.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета