В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител определи наемателите на морски плажове

prev next
 

           

На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл.7, ал.6, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане за Закона за държавната собственост,  Заповед № РД-02-14-698/28.04.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол от 12.06.2009 г. от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плажове на територията на област Добрич (на основание заповед РД-11-10-92/7.5.2009 г. на Областния управител на Област Добрич) и предвид необходимостта от стопанисване на обектите - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, намиращи се  на територията на област Добрич, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването им по предназначение за сезон лято 2009 г.,

Днес, 15.06.2009 г. Областният управител д-р Ердинч Хаджиев издаде Заповед № РД-11-10-145, с която определи:

 

1. Наематели на следните морски плажове:

1.1   „Нов плаж Балчик"   -  „Балчик Плаза" ООД

1.2.  „Вили Чайка" - „Би Ей Тур" ООД

1.3.  „СБА" - „Бялата лагуна" АД

2. Годишните наемни цени на плажовете по т.1 са както следва:

2.1   „Нов плаж Балчик"   - 6500 лв./година

2.2.  „Вили Чайка" - 1710 лв./година

2.3.  „СБА" - 15 000 лв./година

Първата наемна цена следва да се заплати в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.

 




Актуално

съобщение

анкета