ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ДОБРИЧ

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ДОБРИЧ

 

разполага с информация на длъжности за приемане на служба в доброволния  резерв в Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, които ще се заемат чрез конкурс.

 

За обявените места могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

 

1.  Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2.  Да са пълнолетни граждани на Р България и да нямат друго гражданство;

3.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4.  Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5.  Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

6.  Да са годни и психологически  пригодни за служба в доброволния резерв;

7. Пределна възраст за служба в доброволния резерв е:

-      за войници (матроси) и сержантите (старшините) - 55 години;

-      за офицерските кандидати и офицерите - 60 години.

Кандидатите могат да заявят до 3 длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

 

Набират се  кандидати за доброволен резерв в различни военни формирования в страната: Мусачево, Плевен, Казанлък, Стара Загора, Шумен, Асеновград, Пловдив, София, Бургас, Балчик, Варна и други

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени в Областен военен отдел - Добрич, където се подават и необходимите документи. Бул."Добруджа" №4, ет-4; тел. за връзка - 664 764

 

Крайният срок за набиране на кандидати е

11 май 2013 година.
Актуално

съобщение

анкета