Конференция на тема „Новият програмен период 2014-2020” за представители на Североизточен район

           На 4 април във Варна ще се проведе конференция, организирана от ОИЦ - Варна, съвместно с мрежата от Областни информационни центрове и координационния център към Министерски съвет. Участие във форума ще вземе зам. областният управител Стефка Генчева.

          В хода на конференцията ще бъдат представени приоритетите по всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. - „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Околна среда", „Региони в растеж", „Развитие на човешките ресурси", „Добро управление" , Програма за развитие на селските райони и новата „Наука и образование за интелигентен растеж".

          Събитието се провежда в рамките на информационната кампания за представяне на възможностите за финансиране чрез оперативните програми през новия програмен период. Областна администрация Добрич ще бъде представена от  заместник областния управител Стефка Генчева и ст. експерт  Павлета Конова.

 
Актуално

съобщение

анкета