„Месец на ЕВРОПА” - април-май 2013 година

     В рамките на Работната програма за 2013 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС, е предвидено организиране и провеждане във всички области на страната на публични прояви за запознаване на българските граждани с правата им като граждани на ЕС - „Месец на ЕВРОПА" /април-май 2013 г./.

     Кампанията е във връзка с отбелязване на Годината на гражданите 2013 г.  

     Културните и информационни събития ще се проведат до 9 май 2013 г., като заключителната фаза ще бъде фокусирана върху тържественото отбелязване на Деня на Европа.

     С оглед определения от Администрацията на Министерски съвет кратък срок, Областният управител уведоми общините, които реагираха отговорно и подготвиха своите предложения за публични прояви. Те ще се организират и проведат съвместно със Съюза на народните читалища. 

     Днес, 15 март, проектопрограмата на област Добрич за "Месец на ЕВРОПА", бе изпратена в Министерски съвет.

     Областна администрация Добрич е партньор в кампанията, която ще се проведе съвместно със Съюза на читалищата и с РЕКИЦ - Добрич.
Актуално

съобщение

анкета