Областният управител ще се включи в подготовката на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.

     Областният управител Желязко Желязков получи покана от Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш да участва във Второто заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на избираемата област по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020.

     Събитието ще се проведе на 12 март в Областна администрация Русе. По време на срещата ще бъдат обсъдени Правилникът за организация и дейността на Групата, както и техническото задание за програмиране, предварителната оценка и стратегическата екологична оценка.
Актуално

съобщение

анкета