В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район

     На 7 март 2013 г. в Областна администрация - Варна ще се проведе редовно съвместно заседание на РСР и РКК към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/.

     Присъстващите ще бъдат запознати с обобщената от Секретариата на РСР информация относно изпълнението на програмите за цялата 2012 г. на територията на Североизточен район и въздействието на реализираните проекти върху социално-икономическото му развитие.

     Ще бъде докладвана и обобщена информация относно етапа на организация за изработване на проектите на Областните стратегии за развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. в Североизточен район. Съгласно действащото законодателство, тези документи за стратегическо планиране определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта и общината в рамките на 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие.

     Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в редовното заседание, което ще бъде председателствано от Областния управител на Варна Коста Базитов.
Актуално

съобщение

анкета