Заместник областният управител Стефка Генчева ще участва в работно заседание по проект SEEMORE

     Припомняме, че във връзка с реализацията на проект SEEMORE през октомври 2012 г. Областният управител Желязко Желязков заяви подкрепата си към реализирането на проекта. В процеса на обсъждане от работната група, той внесе забележки към Стратегията и Плана за действие за подобряване на мобилността в целевия регион, като впоследствие изрази своето одобрение на окончателния вариант на Плана за действие по този проект.

     На 7 март, четвъртък, в Балчик ще се проведе Второто заседание на работната група. Изразявайки своята ангажираност и партньорство по проект SEEMORE, Областна администрация - Добрич, ще бъде представена от зам. областния управител Стефка Генчева и главен експерт инж. Веселин Димитров.

     Акцент на срещата ще бъде разглеждането, съгласуването и одобрението на макетите на Интегрираните информационни пакети, съдържащи туристическа и транспортна информация, с описание на атрактивни дестинации и начинът да се стигне до тях.
Актуално

съобщение

анкета