С "първа копка" стартира строителството на газопровода Добрич-Силистра

prev next

     Реалната дейност по изграждането на газопровода Добрич-Силистра вече е факт. Първата копка бе направена днес (05.03.2013 г.) на площадката, предвидена за строеж на Автоматичната газорегулираща станция-Силистра (АГРС), край Силистра.

     Символичното начало на строителството бе дадено от изпълнителния директор на  „Булгартрансгаз" ЕАД Кирил Темелков. Дружеството има ангажимент към реализацията на проекта и е част от инвестиционната му програма. В събитието участваха областните управители на Силистра и Добрич Николай Димов и Желязко Желязков, народният представител Стефан Господинов, кметовете на общините Силистра и Добрич - д-р Юлиян Найденов и Детелина Николова, както и партньори на „Булгартрансгаз", които имат конкретни ангажименти по изграждането на съоръженията. 

     Газопроводът ще е с дължина 80 км., с диаметър 350 мм. и капацитет за пренос на 100 000 м3/час.

     „Днес е един паметен ден в календара на нашето дружество", сподели изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков. Той определи газопровода „като важна крачка за развитието на икономиката на региона". По думите му ползването на природния газ, като заместител на електрическата енергия, ще намали разходите на бизнеса и домакинствата с до 30%.

     Кирил Темелков припомни, че „Булгартрансгаз", разполага с разрешение за строеж на газопровода от месец декември 2012 г. Увери, че е налично цялото оборудване за газопровода, и че са налице всички условия за  ефективна дейност. Гарантира, че до края на 2013 г. газопроводът от Добрич до Силистра ще бъде изграден.

     „Когато правилно са поставени целите, когато са поети ангажиментите и се изпълняват задълженията - една добра идея винаги излиза от сферата на намеренията и добива реални измерения", обобщи Областният управител Николай Димов. „Безспорно е, че инфраструктурни проекти от подобен мащаб са изключително значими за цялата област, за да могат общините да се справят със социалните, и икономическите проблеми", подчерта той. Николай Димов припомни, че от газопровода са предвидени отклонения за Тервел, Алфатар и Дулово, което е сериозна възможност на общините от област Силистра да разкрият своя потенциал. Областният управител на Силистра оцени високо успешното взаимодействие с колегата си област Добрич - Областният управител Желязко Желязков, и с общините Силистра, Добрич, Тервел Алфатар и Кайнарджа и държавните институции в работата им по отстраняването на административните пречки, пред реализацията на проекта.

     Общата стойност на проекта „Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич-Силистра" и автоматична газоредуцираща станция (АГРС)-Силистра" е 12 286 000 евро. От тях - 9 214 000 евро са от Международен фонд "Козлодуй", чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, а съфинансирането, от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД, е в размер на 3 070 000 евро.

     Реализацията му дава възможност за газифициране на общините по трасето на газопровода - Добрич, Тервел, Дулово, Алфатар, Силистра.
Актуално

съобщение

анкета