В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Започва изграждането на газопровода от Добрич до Силистра

     „Булгартрансгаз" ЕАД започва изграждането на газопровод от град Добрич до град Силистра.

     Символичен старт на строителството ще бъде даден на 5 март 2013 г. (вторник), от 11:00 ч. на площадката, предвидена за изграждане на Автоматична газорегулираща станция-Силистра АГРС - в землището на с. Калипетрово, община Силистра.

     Участие в събитието ще вземат  изпълнителният директор на  „Булгартрансгаз" ЕАД Кирил Темелков, областните управители на Силистра и Добрич Николай Димов и Желязко Желязков, и народният представител Стефан Господинов. 

     Газопроводът е с дължина 80 км., с диаметър 350 мм. и капацитет за пренос на 100 000 м3/час.

     Проектът се финансира от Международен фонд "Козлодуй", чрез Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 9 214 000 евро. Съфинансирането, от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД, е в размер на 3 070 000 евро.

     Проектът ще даде възможност за газифициране на общините по трасето на газопровода: Добрич, Тервел, Дулово, Алфатар, Силистра. По този начин домакинствата ще намалят разходите си за отопление и битови нужди с близо 35%. 
Актуално

съобщение

анкета