Обсъден бе държавният план-прием за учебната 2013/2014 г.

prev next

На заседание на Комисията по заетост, председателствана от заместник областния управител Стефка Генчева, днес, 28 януари, бе обсъдено и съгласувано предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавния план-прием през учебната 2013/2014 година.

     1594 са децата от областта, които ще завършат 7-ми клас и 901, които завършват основното си образование. Според промените в новия закон за образование, прием ще има само след седми клас. В предложениeто на РИО са заложени 19 профилирани и 14 професионални паралелки с кандидатстване след завършен 7-ми клас. За обучение след 8-ми клас СОУ в региона предлагат 2 професионални паралелки, 7 профилирани и 6 непрофилирани. 22 са общо заложените паралелки с прием след 8-ми клас в професионалните гимназии в областта.

     Началникът на РИО Петър Петров определи подготвения план-прием като балансиран. Той е съобразен с броя на учениците от областта, завършващи VІІ и VІІІ клас. Посочено бе, че проблеми със запълването на паралелките няма в ЕГ „Гео Милев", ФСГ "В. Левски" и ПГ по Туризъм „Пейо Яворов". Бе подчертано, че езиковите паралелки представляват най-голям интерес за кандидат-гимназистите. Традиционни професии като строителен техник и електротехник не са сред предпочитаните, въпреки високото стартово заплащане. През новата учебна година се разкрива за първи път паралелка „Пътно строителство" в гимназията по строителство, заради нуждата от квалифицирани кадри за местния бизнес.

     След направените разисквания, Областната комисия по заетост прие предложения План - прием за 2013/2014 учебна година, който предстои да бъде изпратен в Министерството на образованието за одобрение.
Актуално

съобщение

анкета