Обобщаване и предаване на информацията за хода на референдума

     Във връзка с произвеждането на Националния референдум и на основание на Решение №118-НР от 18.01.2013 г. на ЦИК, Областна администрация уведомява общините, че обобщаването на информацията от Районната избирателна комисия за хода на произвеждането на референдума, ще става на следните телефони:

058/600741; тел./факс:058/600742

и на e-mail: rik-ref@dobrich.government.bg.    

Общинските администрации следва да подават информацията в следните часове:

- до 07.00 ч. - открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми;

- към 10.00 ч., 13.00 ч. и 17.00 ч. – броя на гласувалите;

- до 19,30 ч. – информация за приключване на гласуването в деня на националния референдум и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.     

     Същата информация следва да се предава паралелно и на Областна администрация Добрич в горепосочените часове на тел. 058/601499, тел./факс 058/601249 и на e-mail:governor@dobrich.government.bg.

 
Актуално

съобщение

анкета