Областният управител връща за ново обсъждане две решения на Общински съвет Балчик

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет - гр.Балчик, проведено на 20.12.2012 г., Областният управител връща за ново обсъждане решения №265 и №266 с указание за тяхната отмяна.

     Заповедите на Областния управител можете да прочетете тук .
Актуално

съобщение

анкета