През 2012 г. в Областна администрация са обработени 9733 документа

     И през 2012 г. приоритет в политиката на Областна администрация - Добрич, бе да отговаря оптимално на растящите потребности на гражданите и бизнеса, и да  подобрява качеството на административното обслужване с осигуряване на ефективни и достъпни услуги за потребителите.

     През 2012 г. в Областна администрация Добрич са обработени 9733 бр. документа, от които са съставени 2627 преписки. Те включват преписки и документи, касаещи ръководната дейност, регионалното развитие, административния контрол, административно-правното обслужване, държавната собственост и др.

     Доказателство за професионалната работа през 2012 г. на служителите в Областна администрация Добрич, са добрите резултати, получени при плановата административна проверка, извършена от Главния инспекторат на Министерски съвет през декември. Наред с това, в администрацията успешно премина и контролният одит по Международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2007. Потвърдено бе, че резултатите се получават с целенасочени действия, усъвършенстване на работните процеси и спазване на правилата. И двете проверки показаха, че екипът на администрацията работи професионално и предоставя на обществото качествени и ефективни услуги, което повишава доверието в институцията.
Актуално

съобщение

анкета