Областният управител проведе заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия

     На проведено заседание днес, 20.12., при Областния управител Желязко Желязков, участваха една част от членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Те докладваха за предприетите действия на територията на областта в усложнена зимна обстановка, която много бързо се променя, поради силен вятър и снегонавявания.

     В хода на обсъжданията, бяха предприети и одобрени следните мерки: 

     ОПУ: Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона по републиканските пътища в областта, които се поддържат отворени за движение, а именно път Добрич-Карапелит-Кочмар-Тервел; Околовръстен път Добрич; Добрич-Ген. Тошево-КПП Кардам; Добрич-Балчик-Оброчище-Албена-Кранево-Варна.

     Всички останали направления са затворени за движение.

     РИО на МОМН: Учениците в областта не учат, с изключение на Каварна-град.

     Община Крушари: Кметът е издал заповед, с която обявява бедствено положение на територията на цялата община Крушари, поради изключително тежката зимна обстановка и обилния снеговалеж.

     Областният управител Желязко Желязков разпореди при всеки получен обезпокояващ сигнал, да бъде веднага информиран дежурния при Областния съвет по сигурност, както и да се сигнализира в ОД "Полиция".
Актуално

съобщение

анкета