Зимната обстановка в област Добрич

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за обстановката в Добричка област

за времето от 0730 часа на 19.12.2012 г. до 0730 часа на 20.12.2012 г.

 

Електроснабдяване: Без електрозахранване са: с. Българево, с. Кранево, с. Селце, 

с. Тюленово, с. Стражица, с. Бобовец

Водоснабдяване: Без вода са: с. Белгун, с. Хаджи Димитър, Поручик Чунчево

 

Транспорт: Всички пътища в областта са затворени. Поддържа се направлението:

Добрич - Балчик - Варна

МТО: Температура: -12ºС, вятър силен на пориви до 11 м/с , валежи от сняг.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

       Оперативен дежурен ОСС                                                                                                    
Актуално

съобщение

анкета