Програма „Младежта в действие” насърчава активното гражданско поведение на младите хора

     Регионален младежки форум „Младите хора - информирани и активни граждани на България и Европа", проведен в Перник, съдейства за формиране на младежки политики и предстоящи инициативи, обърнати към решаването на наболелите в цяла Европа проблеми на хората в младежка възраст. Форумът е в рамките на проект, който се финансира от Програма "Младежта в действие 2007-2013г."

     Събитието е реализирано под патронажа на областния управител на Перник инж. Иво Петров. В продължение на три дни младежи от областите Перник, Кюстендил и Благоевград са обсъждали дейността, функциите и правомощията на отделните институции, с цел информацията за българските и европейските институции и законодателство да допринесе за по-доброто разбиране на динамиката на процесите при вземане на решения, които дават отражение върху техния живот.

     В прикачените файлове можете да видите презентации по отделните обучителни модули, които са предоставени от Областна администрация Перник. Общото желание е, резултатите от проекта да се използват за информиране на възможно по- широк кръг хора. Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета