Заместник областният управител Стефка Генчева участва в публично представяне на проект

     По покана на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, днес, 17 декември, зам. областният управител Стефка Генчева участва в публично представяне на проект на Закон за управление на средствата от Европейския съюз.

     В рамките на представянето, ще бъдат обсъдени основните принципи, залегнали в проекта на Закона за управление на средствата от ЕС. Законът е отговор на необходимостта от установяване на унифициран, гъвкав и лесен за прилагане подход в управлението на финансираните от ЕС програми и очертава обща рамка за ефективна координация на процеса и взаимодействието на всечки участници в него.
Актуално

съобщение

анкета