Избирателните списъци за Националния референдум ще бъдат раздавани на общините на 12 декември

     График за раздаване на избирателните списъци

     12.12.2012 г.:

община Тервел -      9.30 ч.

община Шабла -     10.00 ч.

община Каварна -   10.30 ч.

община Крушари -   11.00 ч.

община Балчик -      11.30 ч.

община Ген. Тошево - 13.00 ч.

община Добричка - 13.30 ч.

община град Добрич - 14.00 ч. 

   

      Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници или кметовете на райони обявяват избирателните списъци. Избирателните списъци се публикуват и на интернет страницата на съответната община
Актуално

съобщение

анкета