Девет проектa от област Добрич класира Комисията по заетост

     Дирекциите "Бюра по труда" от Добричка област представиха в Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Варна в указаните срокове 9 проекта за включване в Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" - процедура 2013г. Те предвиждат разкриване на 71 работни места, стана ясно на проведеното днес, 11 декември 2012 г., работно заседание под председателството на заместник областния управител Стефка Генчева.

     Всички подадени проекти са за изпълнение на общополезни дейности, като приоритетните сред тях са основно почистване на речни корита и екопатрул.

     Общинските администрации на Добричка област участват с 8 проекта за 70 работни места като наетите лица ще извършват дейности по саниране на междублокови пространства, градини и други общински терени, ремонт на детски площадки, ремонт на настилки и тротоарни плочки, ремонт на водостоци и ревизионни шахти, ремонт на покривни изолации, изграждане на рампи за достъп на лица с увреждания до обществени сгради, ремонт на спортни площадки в училища, основно почистване на речни корита, поддържане и реновиране на Гробищен парк - град Добрич, дейности по охрана, поддръжка, съдействие при работа в специализираните институции за социални услуги за възрастни, социоконсултантски услуги.

От Областен управител на област с административен център гр. Добрич е подаден 1 проект за 1 работно място за дейност поддръжка.

     Съобразявайки се с депозираните писма от общините за наличие на свободен финансов ресурс и с цел по-пълно усвояване на разпределените натури и средства за област Добрич, Комисията по заетост оцени подадените проекти за съответствие с регионалните приоритети и взе следните решения:

1. Да се разширят проектите на Община Шабла с 9 човекомесеца за сумата 2 529 лв. за поддръжка на ГКПП Дуранкулак и на Община Добрич със 7 човекомесеца за сумата 1967 лв. за поддръжка на Гробищен парк. Преработените проекти да се депозират в ДРСЗ - Варна в срок до 12.12.2012г.

2. Комисията по заетост класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта 9 проектa от област Добрич на стойност 191 832 лв.
Актуално

съобщение

анкета