Инициативи в Европейската седмица 1 - 7 декември

     Областният информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич) организира редица срещи в рамките на Европейската седмица, която започва на 1 декември 2012 г. Предвидени са срещи с представители на Областна администрация, предприемачи, медии, неправителствени организации, общински служители и др.

     На 5 декември 2012 (сряда) в ЦДГ „Първи юни" ще се проведе среща на тема „Малките европейци", в която са предвидени игри и викторина с европейска тематика.

     На 6 декември 2012 (четвъртък) от 10.30 часа в заседателната зала на Община Град Добрич ще се проведе среща с предприемачи на тема „Предизвикателствата през новия програмен период".

     На 11 декември (понеделник) от 10:00 в зала "Европа" на Областна администрация - Добрич ще се проведе среща с читалищни дейци от цялата област. Ще бъдат представени възможностите за саниране на сгради със европейски средства през следващия програмен период, добри практики от вече изпълнени проекти в областта, научените уроци при управлението на европроекти и партньорството между областните информационни центрове и мрежата „Глобални библиотеки".

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация - област Добрич, Бизнес-център - гр. Добрич, общините  Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.           
Актуално

съобщение

анкета