ЦИК назначи Районната избирателна комисия

Решението на Централната избирателна комисия гласи:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Добрич, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добромир Паунов Добрев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Явор Минев Георгиев

 

СЕКРЕТАР:

Сениха Ахмед Рюстем

 

ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Николаева Михаелова

 

 

Кольо Господинов Василев

 

 

Димчо Илиев Илиев

 

 

Росица Светлозарова Димова

 

 

Ивелина Ганчева Илиева

 

 

Мая Йорданова Димитрова

 

 

Горан Панов Панов

 

 

Мелекбер Мустафа Абил

 

 

Ганчо Колев Ганчев

 

 

Мима Тодорова Василева

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

     Пълния текст на Решението на ЦИК можете да прочетете тук .
Актуално

съобщение

анкета