В ход е подготовката за изготвяне на Областна стратегия и общински планове за интегриране на ромите в област Добрич за периода 2012-2014г.

     Днес, 27.11.2012г. в Областна администрация - Добрич, се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, под председателството на зам. областния управител Стефка Генчева. На срещата бяха обсъдени дейностите, извършени от членовете на съвета  през 2012г. Представена бе  Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите в българското общество 2012-2020, и бяха дадени напътствия за изготвяне на Областна стратегия и общински планове за действие за интегриране  на ромите в област Добрич за периода 2012-2014г.

     Отправен бе апел към представителите на общинските администрации и НПО, които са ангажирани с темата за малцинствата, при разработването на общинските планове да работят в екип.
Актуално

съобщение

анкета