Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

     На 27.11.2012г. от 10:00ч. в зала „Пресцентър" в сградата на Областна администрация- Добрич  ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. На срещата ще се обсъдят дейностите, извършени от членовете на  съвета  през 2012г., ще се  представи процесът по  изготвяне  на Областна стратегия и общински планове за действие за интегриране  на ромите в област Добрич за периода 2012-2014г.

            Дневен ред на заседанието:

  1. Отчет за дейността на Обл.ССЕИВ.
  2. Представяне на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите в българското общество 2012-2020, напътствия за изготвяне на областна стратегия и общински планове за действие.

     На заседанието са поканени и НПО, които са включили в програмите си работата с малцинствата.
Актуално

съобщение

анкета