Заместник областният управител инж. Михаил Стоев заедно с математици на олимпиада в Украйна

 

     По традиция математически турнир „Черно море" се провежда на ротационен принцип, като се организира от училищните настоятелства на езиковите гимназии от Черноморския басейн. Тази година събитието ще продължи три дни - от 28-ми  до 30-ти  май.

     Във връзка със старта на Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013,  която включва  Област Добрич, районите на Одеска област, Молдова и др., желанието на участниците е да предприемат мерки за участие в усвояването на средства по програмата.

     В приоритетна ос №3 с бюджет 3 825 350 евро „Подкрепа за културни и образователни мрежи за установяване на една обща културна среда около Черноморския басейн", целта на участниците е да подготвят през следващата година и да кандидатстват с интегриран проект на тема „Обмяна на опит в приспособяване на системите в образованието". В старта на проекта ще се включат партньорите от Добрич, Измаил и Констанца.

     Заместник областният управител инж. Михаил Стоев, който активно подкрепя инициативата, се надява при добра подкрепа от страна на местните власти, проектът да се реализира и мултиплицира.

 
Актуално

съобщение

анкета