В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Звеното за мониторинг обсъди текущите дейности

     На 12.11.2012г. в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич. 

     Членовете на звеното са запознали новия заместник областен управител Стефка Генчева с текущата работа и етапа на изпълнение на дейностите и целите, свързани с реализирането на Областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги през настоящата година, основните приоритети, както и набелязаните мероприятия за подобряване на състоянието на социалните услуги в областта.

     Припомняме, че Звеното за мониторинг и контрол на Областната стратегия за социални услуги включва  основен и разширен екип, като основният екип наблюдава и координира цялостната дейност по стратегията, прави консултации за доставчиците на социални услуги, изготвя годишен мониторингов доклад, извършва посещения на място в общините, предоставя консултации.
Актуално

съобщение

анкета