На работна среща на областните управители ще се обсъди процесът на областно планиране в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

     На организирана работна среща /15 ноември/ от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси с председател вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, ще бъде обсъдена темата за областното планиране в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012 - 2020 година. Ще бъдат представени Методическите указания за областно планиране.

     Същия ден /15 ноември/ ще се проведе и обучение на областните експерти, които работят по етническите и интеграционните въпроси за приложение на Методическите указания за областно планиране.

     В работната среща в Министерски съвет ще участва Областният управител на област Добрич Желязко Желязков.




Актуално

съобщение

анкета