Снегопочистващата техниката в област Добрич е достатъчна и е изправна, констатира проверка

     В изпълнение на заповед на Областния управител Желязко Желязков, на 24 и 25 октомври бе извършена проверка на техниката за зимно поддържане, обслужваща област Добрич. В състава на комисията са участвали представители на Областна администрация, Областно пътно управление, ОУ ПБЗН и Пътна полиция. В качеството си на експерт е присъствал и представител на ДАИ Добрич.

     В доклад до Областния управител, комисията обобщава резултатите от двудневната проверка за наличността и техническото състояние на собствената и предоставена снегопочистваща техника на фирмите, които извършват дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи на територията на областта.       

     Наред с техническия преглед, са проведени  разговори с хората, които работят с машините и създават организацията за зимно поддържане. Взет е предвид и опита от минали години. В резултат на тези комплексни действия, комисията прави извода, че техниката за поддържане на общинската пътна мрежа е достатъчна и е изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар, сключени са договори. Общините Добричка, Тервел, Каварна и Крушари, където не е приключила процедурата, ще предоставят своевременно информация в Областна администрация след окончателното подписване на договорите.

     Техниката за поддържане на Републиканската пътна мрежа също е изправна и е достатъчна. Направени са предписания там, където не достигат водачи на машини, което от своя страна нарушава изискването за непрекъсваемост на работния процес.

     Проверката не е констатирала фрапиращо дублиране на техника на „Пътно строителство" АД Добрич, за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.
Актуално

съобщение

анкета