В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Общини и ведомства са готови за зимата, стана ясно на съвещание на Областния щаб

     Пълна готовност по отношение готовността за работа в екстремални зимни условия, заявиха участниците в днешното работно съвещание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Актуализирани са общинските планове, изготвени са списъците на машините, проведени са заседания на общинските щабове, като предвидените мероприятия в тях се изпълняват в срок, върви процедура по подписването на договори с фирмата-изпълнител.

     От община Добрич докладваха, че подготовката за зимния сезон върви добре. Както и миналата година е договорено с изпълнителя на зимната поддръжка - "А.С.А. България", да се почистват интензивно по време на валеж трасетата на градския транспорт и булевардите. Ще се работи с 5 машини по интензивния трафик и с 10 - за второстепенния, оборудвани с по-тесни гребла за малките улици. Проверка е показала, че в складовете на А.С.А. има вече осигурени 850 тона сол, 450 тона пясък и 7 кубически метра магнезиево-солни смеси, които се ползват от няколко години за усилено разтопяване на снега. Общината има утвърден план за настаняване и изхранване на закъсали пътници.

     Ръководители и представители на структури и ведомства докладваха за хода на дейностите, които вървят според заложените срокове. Изпълнява се заповедта на Областния управител и всички мерки,  с оглед намаляването на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите. Лечебните заведения също са приведени в готовност.

     От „В и К" ЕООД заявиха пълна готовност за предстоящия зимен сезон и твърдо намерение, „че няма да се допусне, населението да остане без вода".

     „Гранична полиция" е с готов план за действие, тече техническото обслужване на машините, осигурено е гориво за агрегатите на ГКПП, съставът е запознат със задълженията си.

     Представители на Енерго-Про са участвали в заседанията на общинските щабове и всички действия и графици са съгласувани с тях.

     НЕК продължава изпълнението на текущ ремонт и рехабилитация на електропроводите, докато времето позволява това да се извършва.

     Пълна готовност за предстоящата зима заяви и фирмата-изпълнител в областта „Пътно строителство"АД, като уточни, че за първи път, тази година, пътищата в региона ще бъдат обработвани с калциев хлорид.

     От ПБЗН изразиха готовност за изпълнение на функциите си, но потърсиха съдействие от кметовете на общини при осигуряването на достъп на техниката до малките населени места, когато има снегонавявания.

     Определени са потенциално опасните места по пътищата в областта, информираха от КАТ-Пътна полиция. Те ще бъдат публикувани на официалните сайтове на Областно пътно управление и на ОД МВР. Припомнена бе необходимостта от добра координация между Гранична полиция и ОПУ, когато предстои затваряне на пътищата.

     Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Светославов съобщи, че основната информация, която е нужна на фирми, институции и граждани по отношение на пътната обстановка в областта и евентуално затваряне на пътища, своевременно ще бъде оповестяване на сайта на ОПУ. На поставен въпрос за снабдяване с ограждения срещу снегонавяване, инж. Светославов отговори, че за тази година Агенция „Пътна инфраструктура" няма финансова възможност за това.

     Във връзка с поставен въпрос за по- добра комуникация с екипите на Енерго-Про, Областният управител Желязко Желязков изиска списък с телефоните на отговорните лица да бъде предоставен в ГКПП, КАТ и ОПУ, както и в Областна администрация. Той обърна внимание, че очаква по- добра координация между тези институции по отношение пропускателната възможност на тежкотоварните автомобили. Отново бе подчертано, че трябва да се заостри вниманието и да не се допуска усложненията през зимата да застрашават здравето и живота на хората, и да възпрепятстват движението и снабдяването на населението със стоки от първа необходимост.

     В края на съвещанието на Областния щаб,  Областният управител припомни, че на 24 и 25 октомври специално назначена комисия ще извърши проверка за готовността на техниката в област Добрич за поддържане на републиканската и олбщинска пътна мрежа. Очаква се пълно съдействие от страна на всички отговорни лица в този процес.
Актуално

съобщение

анкета