В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ОИЦ–Добрич представи възможностите за кредитиране на бизнеса по инициативата JEREMIE

     "Има интерес в област Добрич към кредитите по JEREMIE за малки и средни предприятия." Това съобщи представител на банка-партньор по инициативата JEREMIE на организираната от  Областниятинформационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич ) среща с представители на бизнеса  за представяне на възможностите за финансиране на малки и средни предприятия с евросредства. Представителите на банките коментираха, че интересът към този финансов продукт значително се е увеличил,  след като се открива и възможност да се отпускат не само на  инвестиционни, но и на кредити за оборотни средства.

Експерти от ОИЦ - Добрич представиха фондовете, чрез които се отпускат средства по инициативата JEREMIE, срокът, до който могат да се включват нови кредити в гаранционната схема. Целта на инициативата е до края на 2015 г. финансиране по този начин да намерят 3000 български предпирятия, посочиха експертите.

Инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - JEREMIE Съвместни европейски ресурси за микро- малки и средни предприятия) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по JEREMIE стигат до бизнеса чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали.

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета