В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Европейска седмица: 1 - 7 декември 2012 година

     С провеждането на седмица „Европа - България" 1-7 декември 2012 г., ще бъде отбелязана 5-та годишнина от членството на Република България в Европейския съюз.

     В рамките на Работната програма за 2012 г. на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС, е предвидено организирането и провеждането на седмица „Европа - България" с поредица от културни и информационни събития във връзка с 5-те години членство в Европейския съюз. Европейската седмица ще бъде проведена в периода 01 - 07 декември 2012 г., като през всеки ден в различни градове в отделните области на страната ще се планират дейности, фокусирани върху европейска тема, посветени на ЕС и членството на България в Европейския съюз. Кампанията следва да бъде реализирана съвместно с читалищата на територията на всяка област.

     В края на изминалата седмица, Областният управител Желязко Желязков бе информиран от Администрацията на Министерски съвет за предстоящата инициатива и с оглед поставените кратки срокове, веднага уведоми кметовете на общини за необходимостта от подаване на предложения и график на събитията, които ще организират.

     Областна администрация Добрич е партньор в кампанията, която ще се проведе съвместно с читалищата, с Областния информационен център - Добрич /ОИЦ/ и Информационен център Европа Директно Добрич.
Актуално

съобщение

анкета