Областният управител Желязко Желязков участва в заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

     Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /РСР СИР/ се провежда днес, 4 октомври в Шумен, председателствано на ротационен принцип от Областния управител имитър Александров. Непосредствено след него е насрочено и заседание на Регионалния координационен комитет в СИР.

     В заседанието ще участват представители на министерства; областните управители на областите от Североизточен район; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците.

     Акцент в работата на съвета ще бъде подготовката на проект „Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г." с кратък анализ на социално-икономическото състояние на СИР, както и проекта на Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., която ще се има предвид при разработването на стратегическите и плановите документи за регионално и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 година.
Актуално

съобщение

анкета