Първа работна среща за зимната подготовка

     Днес, 3 октомври, Областният управител Желязко Желязков свика работно заседание с представители на общини и ведомства за установяване степента на готовност на област Добрич за предстоящия зимен сезон.

     Ръководители и представители на структури докладваха за подготовката, която към настоящия момент върви в обичайната рамка. Изпълнява се заповедта на Областния управител и всички мерки,  с оглед намаляването на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, съобщиха участниците в срещата: ОД МВР, РЗИ, Центърът за спешна помощ, МБАЛ, РИО, ДАИ, В и К, Енерго-Про, КАТ, Български пощи, Областна дирекция по безопасност на храните, специализираното звено „ПБЗН", Пътнически превози, ЧТК, НЕК, Областно пътно управление.

     Представителите на кметските екипи и общините информираха за пълна готовност по отношение на учебни заведения,  детски градини, обществени сгради, които са снабдени с гориво. Актуализират се плановете, предстои подписването на договори с фирмата-изпълнител и провеждане на заседания на общинските щабове. Поставен бе въпросът за изтеглянето на закъсалите автомобили, когато има снегонавяване, отговорността на водачите и тяхното задължително за сезона оборудване, както и координацията с Гранична полиция.

     Зам.-кметът на община Добрич арх. Пламен Ганчев обърна внимание на почистването на тротоарната настилка в града, където се образува снегонатрупване. Тази година общината ще изпрати писма до етажните собствености, с което ги задължава гражданите да вземат участие в почистването на околоблоковите пространства.

     Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Светославов информира, че е създадена добра организация, изготвени са списъци на машини и графици на хора, подготовката върви в нормален ритъм. Очакванията са, координирано с фирмата изпълнител, да се направи всичко възможно за поддържане на добро състояние на пътната мрежа през зимния сезон. На отправена към ОПУ препоръка да се възстановят липсващи и остарели табели на републиканската пътна мрежа, инж. Светославов отговори, че това е предвидено.  

     Областният управител припомни за необходимостта от синхрон в действията на институциите. Въпреки че има натрупан опит в последните години и възловите места в областта се знаят, трябва да се заостри вниманието и да не се допуска усложненията през зимата да възпрепятстват движението и снабдяването на населението със стоки от първа необходимост.

     В заключение, Областният управител Желязко Желязков обърна внимание, че темата за зимната подготовка е изключително важна и значима и очаква на следващата среща /след 20-ти октомври/ да присъстват ръководителите, а не представители на структури и териториални звена.

 
Актуално

съобщение

анкета