ЦИК назначи Районната избирателна комисия за национален парламент

1. Председател: Мая Йорданова Димитрова

2. Зам.-председател: Георги Господинов Желев

3. Секретар: Сениха Ахмед Рюстем

 Членове:

4. Деян Христов Дяков

5.Васил Стоянов Вичев

6. Горан Панов Панов

7. Зоя Димитрова Хлебарова

8. Йорданка Стойкова Мишева

9. Димитър Иванов Тодоров

10. Николай Филипов Колев

11. Светлана Андонова Николова

12. Руска Николова Димитрова

13. Мариана Василева Петрова

14. Марине Руменова Галева

15. Нежля Неджати Амди

16. Илхан Вели Мустафа

17. Даниела Василева Пеловска

18. Ерхан Керимов Ибрямов

19. Живко Андреев Жеков

20. Йордан Димитров Манов

21. Койчо Петков Коев

22. Ивелина Тодорова Йорданова

23. Детелина Мирева Симеонова

24. Добромир Паунов Добрев

25. Юрий Димитров Митев

 
Актуално

съобщение

анкета