Заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата

     Днес, 2 октомври, се проведе редовно заседание на областната комисия, под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев, на което бяха обсъдени предприетите действия от страна на общини и ведомства, съобразно набелязаните цели и приоритети в Областната стратегия. Припомняме, че във връзка с изискванията на Закона за движението по пътищата, със заповед на Областния управител бе създадена Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, която проведе първото си заседание  в началото на месец март т.г., а на второто заседание /в края на същия месец/ прие разработената Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич за периода 2011-2020 г.

     Заместник областният управител Т. Георгиев изрази мнение, че трябва да се говори не само за предприетите мерки, но и за тяхната резултатност. Участниците в работното заседание споделиха общо мнение за изключителната значимост за обществото на проблемите, свързани с безопасността на движението и поставянето на пътната безопасност, като приоритет на транспортната политика на Европейския съюз. В тази връзка те са  предприели конкретни действия. Изчерпателни отчети за периода април-септември 2012 г. представиха от община Добрич, община Генерал Тошево, Областно пътно управление, БЧК, РЗИ. От  КАТ - Пътна полиция, съобщиха, че се запазва тенденцията за намаляване на броя на тежките произшествия и последиците от тях в сравнение с миналата година. Акцентира се на превенцията, осъществявана съвместно с РИО на МОМН. Поставен бе въпросът за паленето на стърнищата, което предизвиква задимяване на пътищата и създава опасност за движението. Санкциите не плашат нарушителите, алармират от ПБЗН.

     В рамките на заседанието бе коментирана темата за кръговите кръстовища, която е и важна политика за община Добрич, заяви зам.-кметът арх. Пламен Ганчев. Присъстващите подкрепиха визията за преминаване към кръгово движение през следващите няколко години в областния град - една доказано добра европейска практика, която ограничава скоростта и движението по пътищата, и показва реални усилия и дейности, съобразени с рамките на бюджетните възможности. 
Актуално

съобщение

анкета