На Кръгла маса се дискутира пътната инфраструктура в Област Добрич

 

     Областният управител д-р Ердинч Хаджиев припомни повода за събитието, а именно неговият ангажимент, поет точно преди една година при встъпването му в длъжност Областен управител да работи приоритетно за подобряване на състоянието на пътната мрежа в региона.  Модернизирането на пътната инфраструктура е стратегическа цел  за развитието на областта и ключов фактор за привличането на инвеститори. В подкрепа на тази теза бяха предложени следните факти:  през миналата година Областно пътно управление е усвоило 12,5 мил. лева, като изцяло са преасфалтирани 63 км пътища, а са изкърпени над 500 км. Въпреки това все още е незадоволително състоянието на някои пътни участъци.

     Припомнена бе и поетата инициатива от Областна администрация за Път ІІ-29 Варна -Добрич и неговото прекласиране от ІІ клас в І клас с международно значение. Инициатива, която срещна пълна подкрепа от Областния съвет и Регионалния съвет за развитие.

     Заместник областният управител Владимир Калчев направи обстоен анализ на състоянието и необходимостта от рехабилитация и ремонт на републиканската пътна мрежа на територията на областта, като внесе повече конкретика по общини.

     От ОПУ  информираха, че през 2009 г. са заложени и предстои да бъдат рехабилитирани 103 км пътища, а и менно: Дуранкулак - Каварна /47 км/ и Силистра - Добрич /16 км/. В момента се работи по участъка с. Преселенци - с. Сърнино.

     В отговор на поставените въпроси от кметовете на общини, инж. Янко Янков информира, че има планирани дейности, които ще започнат тази година. Големият проблем е в дългите срокове на процедурите, ОВОС и отчуждителните мероприятия. Директорът на НАПИ апелира към кметовете да бъдат по- активни по отношение на големите проекти и въпреки ограниченията в бюджета, да се набляга на това, което е крайно наложително за осигуряване на безопасността по пътищата.
Актуално

съобщение

анкета