Анализът на летния сезон показва, че тази година плажовете се стопанисват по-добре, но глобите се формират от по-малък брой плажове

     През настоящия летен сезон бяха извършени над 200 проверки на плажове, отдадени под наем или на концесия, от май до септември тази година, е отчела министър Лиляна Павлова. През първия ден на работната среща, са отчетени резултатите от извършения контрол през летен сезон 2012 по сключени концесионни договори и са направени предложения за подобряване и оптимизиране на проверките по морските плажове за летен сезон 2013 г.

     В резултат на непрекъснатите проверки са констатирани над 200 съществени нередности. Сред тях са липса на спасители, медицинско обслужване, санитарно-хигиенна поддръжка на ивицата, неспазване на съотношенията платена-свободна зона, строителство на незаконни преместваеми обекти и неспазване на изискванията за застрояване, е отчела министър Лиляна Павлова.

     От всички плажове 11 са с най-много нарушения, като за един от тях - Каваците север, са предприети стъпки по прекратяване на концесията. На всички нарушители са наложени глоби в размер на над 1 млн. лв. Това е безпрецедентна до този момент сума, е заявил регионалният министър. През миналата година размерът на наложените глоби е 350 000 лв. Ако санкциите не бъдат изплатени в определения срок, също ще бъдат предприети стъпки по прекратяване на концесиите или договорите за наем.

     Като цяло, анализът на летния сезон показва, че тази година плажовете се стопанисват много по-добре, но глобите се формират от по-малък брой плажове.

     С промени в наредбите летният сезон вече е определен за периода от 1 юни до 30 септември, е посочила министър Павлова. Измененията са направени с решение на Министерския съвет от миналата седмица. За да няма неохраняеми плажове занапред, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предложило промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за облекчаване на процедурите по концесиониране. А със средства от наложените глоби ще бъде възложено изработването на табели, които да предупреждават хората, че даден плаж е неохраняем или при възможност да се назначават спасители поне на части от тях, е препоръката на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Актуално

съобщение

анкета